“Huấn luyện An toàn – An tâm Sản xuất”

Esscovina.com

Nhằm phổ biến kiến thức an toàn trong lao động sản xuất một cách kỹ lưỡng nhất. Cũng như trang bị những kỹ năng về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn. Pháp luật Việt Nam cũng có quy định yêu cầu người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn cho người lao động.

worker

Esscovina.com

GIỚI THIỆU

Là một trong những công ty cung cấp dịch vụ tổ chức, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi lấy kim chỉ nam là sự an toàn của con người làm trọng tâm với sứ mệnh mang đến cuộc sống hạnh phúc, giảm thiểu rủi ro do tai nạn lao động gây ra và luôn đồng hành cùng với Doanh Nghiệp.

Esscovina là đơn vị được Cục An Toàn Lao Động, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội chỉ định thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quyết định số 37/2018/GCN đã ký ngày 13 tháng 11 năm 2018 về việc đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng C (bao gồm nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Huấn luyện ATVSLĐ là biện pháp quan trọng để giảm rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất.

Nhằm phổ biến kiến thức an toàn trong lao động sản xuất một cách kỹ lưỡng nhất. Cũng như trang bị những kỹ năng về an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn. Pháp luật Việt Nam cũng có quy định yêu cầu người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn cho người lao động.

Dịch vụ khác

Esscovina.com

TRUNG TÂM MÔI GIỚI, CUNG ỨNG NHÂN LỰC

Esscovina là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn nhân sự và cung cấp nguồn nhân lực tốt, giúp cho các doanh nghiệp tìm kiếm, đánh giá và tuyển dụng cũng như quản lý đội ngũ nhân sự. Đồng thời, đảm bảo sẽ giúp các bạn tìm được ứng viên thích hợp nhất cho các dự án mới cũng như cung cấp nhân sự tạm thời để có thể đáp ứng được yêu cầu theo thời vụ và giúp các doanh nghiệp tinh giảm biến chế trong những thời điểm không cần thiết. Hãy liên lạc ngay với Esscovina để có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí tuyển dụng các ứng viên thích hợp nhất với công việc.

Đào tạo nghề

Liên hệ tư vấn

0901 264 705