21 Chiến Lược

P Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

0879 036 868

Hotline 24/24

8:00 - 17:30

làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

Nghiệp vụ ước lượng tải trọng hàng hoá

Giám định khối lượng bằng phương pháp đo mớn nước dựa trên nguyên tắc xác định sự thay đổi lượng giãn trước và sau khi xếp hàng hoặc dỡ hàng khỏi tàu để tính ra khối lượng của hàng hóa.

Esscovina tổ chức khóa học nghiệp vụ ước lượng tải trọng hàng hóa (giám định mớn nước) cho cả cá nhân và doanh nghiệp, nhằm giúp những giao dịch hàng hóa đường biển của bạn trở nên thuận lợi, dễ dàng quản lý khối lượng hàng hóa, giảm thiểu rủi ro, tranh chấp mỗi khi thiếu hụt hàng hóa.

Mục tiêu đào tạo

– Kiến thức:

 • Trình bày được những kiến thức cơ bản về phương pháp xác định tải trọng hàng hóa bằng cách xác định mớn nước.
 • Hiểu được các nguyên tắc tính toán, xác định tải trọng hàng hóa trên tàu.
 • Nắm bắt được các thông số kỹ thuật của tàu và các đại lượng cần tính toán

– Kỹ năng:

 • Đọc được mớn nước tàu.
 • Thực hiện được công tác đo, lấy mẫu nước, kiểm tra mẫu và xác định các đại lượng cần thiết để tính toán tải trọng của tàu .
 • Thực hiện tính toán xác định khối lượng tàu , khối lượng hàng hóa trên tàu.
 • Hướng dẫn và kiềm cập thợ bậc thấp hơn.

Thời gian đào tạo

 • Thời gian học thực tế: 100 giờ
 • Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 08 giờ (Trong đó kiểm tra kết thúc khoá học: 04 giờ).
 • Tổng cộng thời gian đào tạo: 108 giờ.

Nội dung đào tạo nghiệp vụ ước lượng tải trọng hàng hóa

 • Môđun 1: Các khái niệm cơ bản về công tác giám định hàng hóa, đo mớn nước tàu
 • Môđun 2: Phương pháp đo mớn nước tàu. Cơ sở tính toán – ước lượng tải trọng hàng
 • Môđun 3: Quy trình thực hiện công tác giám định, ước lượng tải trọng hàng hóa
 • Ôn tập, kiểm tra kết thúc khóa học.