21 Chiến Lược

P Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

0879 036 868

Hotline 24/24

8:00 - 17:30

làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

Mục tiêu đào tạo

– Kiến thức:

 • Trình bày được các nguyên nhân xãy ra đám cháy, nguyên nhân xãy ra nổ.
 • Hiểu được tính năng của các loại bình chữa cháy: Bình bột , bình CO2,…
 • Hiểu được các nguyên tắc và phương pháp chữa cháy cơ bản.
 • Nhận biết được vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa
  cháy tại gia đình, doanh nghiệp.

– Kỹ năng:

 • Thực hiện được các thao tác chữa cháy cơ bản phù hợp với từng loại đám cháy.
 • Có khả năng cứu nạn, cứu hộ, thoát hiểm khi xãy ra đám cháy
 • Biết cách sử dụng mặt nạ phòng độc và ngăn ngừa cháy lang khi có sự cố cháy nổ

Thời gian đào tạo

 • Thời gian học thực tế: 100 giờ
 • Thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học: 08 giờ (Trong đó kiểm tra kết thúc khoá học: 02 giờ).
 • Tổng cộng thời gian đào tạo: 108 giờ.

Nội dung đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

 • Môđun 1: Tổng quan về PCCC
 • Môđun 2: Kỹ thuật chữa cháy cơ bản
 • Môđun 3: Kỹ năng thoát hiểm
 • Ôn tập, kiểm tra kết thúc khóa học.