Vì thế con người là nhân tố quan trọng nhất quyết định cho sự thành bại của cả một doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc lựa chọn được những nhân viên cốt cán chưa bao giờ là điều dễ dàng. Hãy để Esscovina cung ứng nhân sự phù hợp với nhu cầu của Quý doanh nghiệp và hiện thực hóa mục tiêu của Quý Doanh Nghiệp.